Policijski putokazi

Ukoliko protiv vašeg (bivšeg-) partnera u području policijskog uvida u porodično nasilje vašem partneru bude izrečena zabrana prilaza, policija ce nas kao savjetovalište za žene u vašoj blizini odmah o tome informisati. Tada ćemo mi pokušati sa vama da stupimo u kontakt kako bi vam ponudili našu pomoć.
Ukoliko žive i djeca u domaćinstvu policija će takođe informisati i najbliži socijalni rad.

Pošto policijska zabrana pristupa vašem stanu važi samo nekoliko dana, imate mogućnost ovo vrijeme da iskoristite tako što ćete se obratiti našem savjetovalištu i informisati se o daljnim metodama i načinima pomoći.

Iskoristite ovo vrijeme, jer eventualno za civilne korake ili sudske postupke zaštite trebaju zahtjevi bez odlaganja biti podnešeni, kako se tokom vaše zaštite nebi pojavile praznine. Tako bi vi imali priliku da se u miru pobrinete za vašu dugoročnu sigurnost i uopšteno za vas i naravno - ako ste majka, za vašu djecu – podršku da nađete. Iz sigurnosnih razloga u nekim slučajevima i nije pametno u vlastitom stanu ostati.
Sigurnosnu kuću u Dithmarschenu možete dobiti pod sledećim brojem:
0481-61021

 

Vaše mogućnosti

Vi imate pravo na sledeće civilne mogućnosti zaštite:


Aranžmani za zaštitu:
Ovo između ostalog uključuje i to da se vaš (bivši-) partner ne smije približavati vašem stanu, da ne smije da stupi sa vama u kontakt i da ne smije da se približava mjestima na kojima vi redovno provodite vrijeme. Ovi ograničeni aranžmani zaštite na zahtjev mogu biti produženi.


Raspodjela stana:
Možete podnjeti zahtjev za to da vaš zajednički stan vi sami koristite, iako ste ga iz sigurnosnih razloga napustili. Zahtjev za to možete na sudu podnjeti u periodu od tri mjeseca nakon zabrane pristupa nasilniku, po mogućnosti i u vrijeme trajanja zabrane.


Prijava:
Vi možete nasilnika zbog tjelesnih povrijeda da prijaviti.


Preko ove mogućnosti možete zahtjevati odštetu i nadoknadu za pretrpljeni bol i dobiti parvo suspenzije ili ograničenja kontakta, ukoliko imate zajedničku djecu.


Obratite se jednom savjetovalištu za dalje informacije.