Primjeri od najčešće postojećih tema su pitanja u vezi sa obavještenjem o naknadi za nezaposlene-2 (Arbeitslosengeld-2-Bescheid) (“Harz IV”), iznos određenih socijalnih davanja, roditeljski novac i roditeljsko vrijeme, i još mnogo toga.

Kod nas se nalaze brošure o različitim temama i mi takođe posjedujemo jednu čitavu bazu adresa koja je godinama sakupljana i unešena u pomenute brošure. Ukoliko mi ne raspolažemo željenom informacijom, pokušaćemo na sve načine da dođemo do nje ili ćemo vam reći gdje je možete dobiti.

Vi se takođe možete nama obratiti ukoliko vam je neko obavještenje nerazumljivo ili vam izgleda da nije validno, kao i kada želite znati da li imate pravo na socijalnu pomoć i ako da na koju.

Ukoliko je popunjavanje formulara (npr. Naknada za nezaposlene 2, roditeljski novac itd.) komplikovano za vas mi smo tu da vam pomognemo.

Ukoliko niste sigurni da li ste sa vašim zahtjevom došli na pravo mjesto - pitajte slobodno.