Tim

Jutta Neubauer

Dipl.-Sozialpädagogin

Docent za specifično obrazovanje žena

Područje rada:

  • Hitan poziv i savjetovanje za žene
  • Savjetovanje po policijskim uputstvima

 

Birgit Lüdemann

Pedagoško-psihološka savjetnica

Stručna savjetnica za psihološke traume

Područje rada:

  • Savjetovanje za žene
  • Savjetovanje po policijskim uputstvima
  • Organizacija rada na sastancima

 

Anne Nachtigall

Dipl.-socijalna radnica

Područja rada:

  • Savjetovanje u vezi sa konfliktima u trudnoći
  • Savjetovanje u vezi trudničke i porodične pomoći
  • Savjetovanje za (buduće)majke

 

Nadia Kaafarani

Sociologinja B.A.

Područja rada:

  • Savjetovanje, Podrška i pratnja odbjeglih žena