Porodično nasilje

U njemačkoj, po potvrđivanju jednog opširog istraživanja, najmanje svaka četvrta žena u svojoj vezi je doživjela nasilje. To su slučajevi gdje su žene omalovažavane, obeshrabljivane, zbog ljubomore uhođene i praćene, šamarane, udarane, silovane, stiskane za vilicu...

Poslje toga sljede objašnjenja kao: ,,Ti si mene provocirala“, ,, Imao sam loš dan“, ,,Alkohol je kriv“ ...

Nakon toga sljedi pokajanje: ,,To više nikada neću uraditi“ ...

Često žene počinju ponašanje nasilnika da opravdavaju i imaju uvijek iznova nadu, da je ovaj put poslednji put. Strah ostaje i žene žive sa strahom, pa čak i godinama i u dubini duše znaju da nasilnik trenutno samo svoje dobre strane pokazuje ali da će on uvijek i iznova biti opet nasilan.

Prepoznajete li sebe i vašu situaciju iz ovog opisa?
Ukoliko je odgovor potvrdan mi želimo da vas ohrabrimo da našu savjetodavnu ponudu shvatite ozbiljno i želimo vam pomoći da promjenite vašu ličnu situaciju.