Savjetovanje u vezi sa trudničkom i porodičnom pomoći

Mi vas savjetujemo i informišemo kao (buduću) majku o vašim pravima i zahtjevima za naknade, koje su u vezi sa trudnoćom i roditeljstvom, kao npr. majčinski dodatak, zaštita materinstva, roditeljski novac, roditeljsko vrijeme, fondacija Majka-i-Djete itd.

 

Takođe i o temama kao što su vaspitanje, život sa djecom ili razvod, alimentacija i život kao samohrani roditelj itd. može da se razgovara.

 

Ponuda obuhvata, osim toga, i razgovore o seksualnom informisanju, zaštiti, planiranju porodice, kao i sva pitanja koja su u vezi sa trudnoćom, porođajem ili novom životnom ili porodičnom situacijom.


U našim savjetovalištima u Marnama i Brunsbüttelu postoje pored savjetovanja i mogućnosti sastajanja, koje na primjer, za majke dolaze u obzir. Uputstva uzmite iz našeg aktuelnog programa, novina ili se raspitajte tokom našeg radnog vremena više o tome. Takođe i kod Meni-poglavlja linkovi “Aktuelno”, “Sastajališta” ili “Priredbe” možete pronaći informcije.


Napomena: Ukoliko želite da tokom razgovora bude prisutna i jedna muška osoba (npr. vaš partner), molimo vas dogovorite termine u našim savjetovalištima u Brunsbüttel-u ili u Heide-ma, zato što su prostorije u Marnama ženske prostorije i tu muškarcima nije dozvoljen pristup.