Jutta Neubauer

Dyplomowana pedagog socjalna

Wykładowca ds. edukacji adresowanej do kobiet

Specjalność:

  • Telefon bezpieczeństwa i porady dla kobiet
  • Porady po policyjnym nakazaniu sprawcy opuszczenia mieszkania

 

Birgit Lüdemann

Konsultantka pedagogiczno-psychologiczna

Specjalistyczna konsultantka ds. traumatologii psychologicznej

Specjalność:

  • Porady dla kobiet
  • Porady po policyjnym nakazaniu sprawcy opuszczenia mieszkania
  • Organizacja działalności miejsc spotkań

 

Anne Nachtigall

Dyplomowana pracownica socjalna

Specjalność:

  • Porady dla kobiet rozważających aborcję
  • Porady dla kobiet w ciąży i porady w sprawie pomocy rodzinie
  • Porady dla (przyszłych) matek

 

Nadia Kaafarani

Lic. socjolog

Specjalność:

  • Porady, wsparcie i asysta dla uchodźczyń