Porady dla kobiet rozważających aborcję

Jeśli rozważasz lub planujesz aborcję, to przepisy prawne przewidują obowiązek uprzedniej konsultacji, która powinna się odbyć się co najmniej trzy dni przed zabiegiem. Zgodnie z przepisem regulującym konsultacje aborcja jest możliwa w ciągu pierwszych dwunastu tygodni po zapłodnieniu.

Wspieramy Cię w procesie decyzyjnym i udzielamy informacji medycznych, społecznych i prawnych na temat aborcji oraz na życzenie również informacji na temat roszczeń prawnych i pomocy dla matki i dziecka w przypadku kontynuacji ciąży.

Wynik konsultacji nie jest z góry przesądzony. Decyzję o przeprowadzeniu aborcji lub o nieprzeprowadzaniu jej podejmujesz Ty sama.

Na życzenie w konsultacjach może towarzyszyć partner lub inna bliska Ci osoba.

Jesteśmy jednostką uprawnioną do wystawiania zaświadczeń koniecznych do przeprowadzenia aborcji. Konsultacje są bezpłatnie i oczywiście odbywają się z zachowaniem poufności. Na życzenie możliwe są również anonimowe konsultacje.

Jeśli chcesz porozmawiać, to w razie potrzeby jesteśmy do Twojej dyspozycji również po aborcji.

 

Wskazówka:

Jeśli chciałabyś zabrać na rozmowę męską osobę towarzyszącą (np. swojego partnera), proszę umówić się na spotkanie w poradni w Brunsbüttel lub w Heide, ponieważ pomieszczenia w Marne są pomieszczeniami dla kobiet, do których mężczyźni nie mają wstępu.