Policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę

Jeśli Twój małżonek lub partner w ramach interwencji policyjnej z powodu przemocy domowej otrzymał nakaz opuszczenia mieszkania, to policja informuje o tym fakcie nas jako poradnię dla kobiet w Twojej okolicy. Próbujemy wtedy skontaktować z Tobą (zazwyczaj telefonicznie), aby zaoferować Ci nasze konsultacje.
Jeśli w mieszkaniu mieszkają dzieci, to policja powiadamia również miejscowy urząd ds. nieletnich.

Ponieważ policyjny nakaz opuszczenia mieszkania obowiązuje tylko przez kilka dni, masz możliwość wykorzystać ten czas w celu uzyskania porady i informacji na temat dalszych kroków i pomocy.

Wykorzystaj ten czas, bo wnioski o wszelkie działania cywilnoprawne oraz sądowe nakazy ochrony należy złożyć bezzwłocznie, aby nie powstała żadna luka w ochronie. Miałabyś wtedy możliwość zadbać w spokoju o swoje długotrwałe bezpieczeństwo oraz poszukać wsparcia dla siebie i – jeśli jesteś matką – również dla swoich dzieci. Względy bezpieczeństwa mogą w niektórych przypadkach przemawiać przeciwko pozostaniu we własnym mieszkaniu.
Schronisko dla kobiet w Dithmarschen jest dostępne pod następującym numerem telefonu:
0481-61021

 

Twoje możliwości

Możesz skorzystać z ochrony cywilnoprawnej:


Nakazy ochrony:
Mogą one między innymi zawierać zakaz zbliżania się Twojego (byłego) partnera do Twojego mieszkania, zakaz kontaktowania się z Tobą oraz zakaz zbliżania się do miejsc, w których regularnie przebywasz. Te tymczasowe nakazy ochrony można przedłużyć na wniosek.

Przydzielenie mieszkania:
Możesz wnioskować o prawo do wyłącznego użytkowania wspólnego mieszkania, nawet jeśli opuściłaś je ze względów bezpieczeństwa. Wniosek możesz złożyć w sądzie w ciągu trzech miesięcy od udzielenia sprawcy nakazu opuszczenia mieszkania, w miarę możliwości jednak jeszcze w czasie trwania zakazu przekraczania progu mieszkania przez sprawcę.

Doniesienie na policję:
Możesz złożyć doniesienie na sprawcę o uszkodzenie ciała.
Poza tymi możliwościami możesz żądać odszkodowania za szkody i zadośćuczynienia, a jeśli macie wspólne dzieci, możesz również uzyskać zawieszenie lub ograniczenie prawa do kontaktów z nimi.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z jedną z naszych poradni.