Ordinul de evacuare

În cazul în care împotriva soţului/concubinului dvs. a fost emis un ordin de evacuare în urma unei descinderi a poliţiei pentru violenţă domestică, poliţia ne informează despre acest lucru în calitatea noastră de centru de consiliere pentru femei în apropierea dvs. În cele ce urmează noi încercăm să vă contactăm (de regulă la telefon) pentru a vă oferi consiliere. În cazul în care în locuinţă trăiesc şi copii, poliţia va înştiinţa autoritatea locală pentru protecţia copilului (Jugendamt).

Dat fiind că ordinul de evacuare a domicilului emis de poliţie este valabil numai timp de câteva zile, în acest răstimp aveţi posibilitatea de a profita de oferta de consiliere şi de a vă informa privitor la paşii următori şi la posibilităţile de ajutorare existente.

Vă recomandăm să profitaţi de acest interval, deoarece acţiunile civile trebuie intentate neîntârziat, cererile de protecţie trebuie depuse din timp, pentru a nu rămâne perioade în care să rămâneţi neprotejată. Astfel aţi avea posibilitatea de a vă asigura în linişte siguranţa pe termen lung, şi de a căuta sprijin, atât pentru dvs., cât şi – dacă sunteţi şi mamă – pentru copiii dumneavoastră. Există situaţii în care, din motive de siguranţă, nu este recomandat să ramâneţi în locuinţa dvs. Casa pentru femei (Frauenhaus) din Dithmarschen poate fi contactată la nr. de telefon: 0481-61021

 

Posibilităţile care vă stau la dispoziţie

Puteţi solicita măsuri de protecţie de drept civil:

Ordine de protecţie: 
Acestea pot, printre altele, dispune ca (fostului) soţ/partener să i se interzică să se apropie de locuinţa dvs., să vă contacteze în orice fel sau să se apropie de locurile unde dvs. vă gasiţi în mod regulat. Aceste ordine de protecţie pe termen limitat pot fi prelungite la cerere.

Acordarea dreptului exclusiv de utilizare a locuinţei:
Puteţi solicita dreptul exclusiv de folosinţă a locuinţei comune, chiar dacă aţi părăsit această locuinţă din motive de siguranţă. Cererea o puteţi depune la instanţă în termen de trei luni de la emiterea ordinului de evacuare a domiciliului, pe cât posibil însă, încă pe durata pentru care a fost emis ordinul de evacuare.

Depunerea unei plângeri:
Puteţi depune plângere împotriva făptaşului pentru vătămare corporală.
În afara acestor posibilităţi, mai puteţi solicita daune interese şi plata unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit, precum şi suspendarea sau limitarea dreptului de vizită şi contact în cazul în care aveţi copii comuni.


Adresaţi-vă oricăruia dintre centrele noastre de consiliere pentru informaţii suplimentare.