W naszych trzech poradniach udzielane są indywidualne porady dla kobiet i dziewcząt, osobiście lub telefonicznie. Oferta jest skierowana do wszystkich kobiet i dziewcząt od 16 roku życia, poszukujących wsparcia, pomocy i doradztwa w różnych dziedzinach.

Doradzamy zarówno w bieżących sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa), jak i w sprawach natury psychologicznej (np. depresje, lęki), a w razie potrzeby udzielamy również praktycznej pomocy (np. w wypełnianiu formularzy lub w indywidualnych przypadkach towarzyszymy podczas wizyt w urzędach).
Ty jako osoba szukająca porady określasz tempo i treść konsultacji. Porady odbywają się zgodnie z regułą pomocy dla samopomocy.


Do wszystkich porad zastosowanie mają następujące zasady:

Poufność

Pracownice są zobowiązane do dochowania tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi zapoznają się podczas konsultacji.

Anonimowość

Konsultacje mogą się odbyć bez konieczności podania nam swojego nazwiska.

Subiektywność

Pracownice solidarnie stają po stronie ofiar, nie tracąc przy tym krytycznego dystansu. Nie należy tego mylić z bezkrytyczną stronniczością.

Bezpłatność

Porady nie wiążą się dla Ciebie z żadnymi kosztami. Możliwe są dobrowolne darowizny.

Bezpieczne pomieszczenia

Dla kobiet i dziewcząt, które doświadczyły przemocy, bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie. Dlatego pomieszczenia poradni w Marne to pomieszczenia dla kobiet – to znaczy, że nie są one dostępne dla mężczyzn z wyjątkiem pojedynczych, nieuniknionych sytuacji.

Zasady etyczne

Pracownice przestrzegają zasad etycznych Północnoniemieckich Telefonów Bezpieczeństwa dla Kobiet i Dziewcząt w Szlezwiku-Holsztynie.
 

Informacje o poszczególnych tematach konsultacji znajdują się w podmenu po lewej stronie.

Wskazówka: Udzielanie porad w języku polskim jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.