Ucieczka i migracja

Kobiety z przeszłością uchodźczą lub migracyjną uzyskają u nas poradę, wsparcie i asystę.

Po wcześniejszym umówieniu się możliwe jest uzyskanie porady na różne tematy również w językach obcych. W tych rozmowach korzystamy z pomocy tłumaczek.