Danışmanlık hizmeti

Kadınlar ve genç kızlar için bireysel danışmanlıklar, üç danışmanlık merkezimizde şahsen veya telefonla da gerçekleşmektedir. Bu teklif 16 yaşın üzerinde olan ve farklı alanlarda destek, yardım ve danışmanlığa ihtiyaç duyan tüm kadın ve genç kızlara yöneliktir.


Hem güncel acil durumlarda (krize müdahale) hem de ruhsal kaygılar alanında (örn. depresyonlar, korkular) danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, ihtiyaç halinde pratik yardımlar da sunmaktayız (örn. form doldurma veya bireysel durumlarda resmi daire makamlara giderken refakat).

 

Yardım arayan olarak siz danışmanlığın temposunu ve içeriğini belirlemektesiniz. Danışmanlık hizmeti kendi kendine yardım için yardım prensibine göre yapılmaktadır. 


Aşağıdaki ilkeler ve esaslar tüm danışmanlık hizmetleri için geçerlidir:

Gizlilik

Çalışanlar, danışmanlık hizmeti sırasında edindikleri tüm olaylar hakkındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

Anonim-isim vermeme

Danışmanlık görüşmeleri, bize adınızı vermeden de, yürütülebilir.

Taraflılık

Çalışanlar, eleştirel mesafeyi aşmaksızın, müteessir olandan taraf olurlar. Bu durum eleştirel olmayan taraf tutma ile karıştırılmamalıdır.

Maliyet özgürlüğü

Danışmanlık hizmeti size ücretsiz olarak verilmektedir. Bağış yapmak mümkündür.

Korumalı alanlar

Şiddet görmüş kadın ve genç kızlar için korumalı alanlar büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Marne’ de danışmanlık hizmeti verilen alanlarımız, kadın alanlarıdır- yani diğer bir değişle, bu alanlara erkeklerin girmesi, münferit sorunlu durumlar dışında, yasaktır.

Etik ilkeler

Çalışanlar, Schleswig-Holstein kadın ve genç kızlar için etik kuzey Alman acil çağrı yönergelerine uymaktadırlar.

Münferit danışmanlık konuları ile ilgili bilgileri alt menülerdeki linklerde (bağlantılarda) bulabilirsiniz.

 

Danışmanlık hizmetini Türkçe dilinde mümkün değildir.