Hitan poziv za žene - Silovanje

 

 

Silovanje

Silovanje ili pokušaj silovanje je masivno prelaženje granica i povrijeđivanje ličnosti za svaku ženu i djevojku. Duševne povrede su isto tako ozbiljne kao i tjelesne povrede nakon počinjenog nasilnog djela. Državno ministarstvo za porodicu, penzionere, žene i omladinu je provelo studijsko istraživanje ,, Životne situacije, sigurnost i zdravlje žena u Njemačkoj” (2004) i prema tome istraživanju je otprilike svaka sedma žena kriminalno relevantnim seksualnim nasiljem pogođena.
Okruglo 85% žena poznaju počinioca. Najčesće je riječ o partneru ili o bivšem partneru. Što je nasilnik prisniji sa zlostavljenom ženom to je veća inhibicija da će ga ona prijaviti.

U takvim slučajevima žrtve pomišljaju tek nakon nekoliko godina o prijavi počinioca. Međutim, ukoliko u vrijeme počijnjenog djela nisu osigurani tragovi jako je mala vjerovatnoća da će počinioc biti osuđen.

Problematično je i to što neke žene nakon silovanja ne odu da se ljekarski pregledaju, jer imaju strah da bi slučaj automatski mogao biti prijavljen. Samim tim stavljaju i svoje zdravlje pod rizik. 
U Schleswig-Holstein-u svaka žena ima pravo na vanrednu medicinsku pomoć nakon silovanja sa povjerljivim osiguravanjem tragova bez prijave kod policije.

Informacije o povjerljivom očuvavanju tragova i medicinskoj vanrednoj pomoci u Dithmarschenu možete dobiti ovdje: www.uke.de/hilfe-bei-gewalt
Tel: 040-7410-52127 ( 24h dnevno)

Pravnički je stanje djela nasilja opisano u § 177 StGb (Knjiga krivičnog zakona).

U slučaju silovanja bilo bi pametno uraditi sledeće:

  • Dopustite stručnim ljekarima pravne medicine ili školovanim medicinskim radnicima da vas pregledaju.
  • U slučaju da imate rupu u pamćenju, tj. da ne možete da se sjetite cijele situacije obavjestite doktore o tome, kako bi mogli da utvrde da li su opijajuće supstance (KO-kapi) bile upotrebljavane.
  • Stručan medicinski pregled služi za osigravanje dokaznih materijala, tragova od sperme, krvi, kose i čestica kože počinioca. Ovi dokazni materijali mogu djelimično samo u vremenu od 24 sata biti sačuvani.
  • Ukoliko se nekada odlučite za prijavu ovi dokazi imaju veliki značaj kod osuđivanja počinioca, traženja odštete i prava za nadoplatu zbog nanešenog bola.
  • U razgovoru sa lječnikom možete se informisati o mjerama opreza zbog zaraznih polnih bolesti, side i hepatitis.
  • Možete i da uradite test za trudnoću.


Ukoliko ste vi žrtva silovanja, pokušajte prije pregleda sledeće da uzmete u obzir:

  • Ne perite se prije ljekarskog pregleda.
  • Nemojte čistiti djelove odjeće i nemojte uništavati tampone, uloške, podstave. Sve što bi se kasnije kao dokazni material moglo upotrebiti nikako nemojte čuvati u plastičnoj vrećici. Ona štiti s’vana ali unutra se razmnožavaju gljivice i bakterije koje mogu da unište DNA tragove.
  • Zamolite vašeg ljekara da vam rezultate pregleda i tragove povrijeda jasno dokumentuje.
  • Ukoliko je to moguće zamolite vašu prijateljicu, neku osobu od povjerenja ili jednu saradnicu iz našeg savjetovališta da vam bude pratnja.

Po vašoj želji, mi ćemo vas informisati o podnošenju prijave, šta se dešava poslje toga i o samom toku sudskog procesa.

Dobićete informacije o specijalnim savjetodavnim mogućnostima, mogućnostima terapije, klinikama i načinu na koji možete sami sebi da pomognete, kao naprimjer, i o odšteti po zakonu o odšteti žrtve (OEG).

U našim savjetovalištima imaju pogođene žene i djevojke (od 16 godina) mogućnost da govore o njihovom iskustvu nasilja bez straha da će bez njihove volje zakonski koraci biti poduzeti.