Hitan poziv za žene - Seksualno nasilje

 

Seksualno nasilje prema djevojkama i ženama

Kod svih forma seksualnih napada nije obavezno uvijek riječ o nasilničkim formama seksualiteta, nego prije svega o nasilju za koje se seksualnost koristi. Na osnovu toga govorimo o seksualnom nasilju.

Mali je broj seksualnih nasilja u kojima su počinioci potpuno nepoznate osobe. Mnogo češce su počinioci poznanici, prijatelji, (bivši-)muževi, partneri, očusi, đedovi, braća, stričevi, ujaci, tetkovi itd.

Žene i djevojke zbog seksualnog nasilja ne snose nikakvu krivicu. Ne postoji ponašanje žena ili djevojaka koje bi moglo uticati na to da su za seksualno nasilje one krive. Kompletna odgovornosti za djelo leži na počiniocu.

Seksualno nasilje izaziva različita i ponekad kontradiktorna osjećanja. Pored straha, bjesa, gađenja i razočarenja zbog iskorištenog povjerenja kod poznatih počinioca često pogođene žene i djevojke imaju osjećaj srama i stida.

Strahovi, napadi panike, smetnje kod spavanja, samopovrijeđivanje, nesposobnost vođenja veze, izolacija, osjećaj krivice, ovisnost ili disocijativne smetnje su često posljedice nasilja. One mogu jako duboko i obimno uticati na situaciju žrtve.

Na sledećoj stranici ćete pronaći specialne informacije o tome na šta bi u slučaju silovanja trebali obratiti pažnju.