Hitan poziv za žene

Telefonski teror, poniženje, seksualna prinuda, uznemiravanje na radnom mjestu, silovanje, seksualno iskorištavanje, nasilje i pretnja u braku...Partnerstva i porodice mogu biti primjeri seksualnog nasilja, koje može da bude kod nekih djevojaka i žena svakodnevnica. Nasilje započinje tamo gdje je ženama i djevojkama ograničena njihova lična sloboda, znači vec onda kada one određena mjesta, puteve ili situacije moraju da izbjegavaju kako nebi bile ponižene, uznemiravane i kako nebi doživljavale prijetnje.

Ako ste i vi doživjeli jedno ovakvo iskustvo, pokušajte da ne ostanete sami sa vašim osjećanjima i problemima. Porazgovarajte sa jednom osobom kojoj vjerujete ili sa jednom savjetnicom hitnog poziva.


Nama se možete obratiti neovisno od toga,

 • koliko dugo traje nasilje ili da li uopšte jos i traje
 • u kolikoj formi i u kolikom obimu je doživljeno seksualno nasilje
 • da li je seksualno nasilje u jednoj vezi ili izvan veze doživljeno od jedne poznate ili nepoznate osobe
 • i neovisno od toga da li ste nasilje već prijavili, da li želite prijaviti ili ne želite.


Mi ćemo vas podržati u svim koracima koje želite da poduzmete. U razgovorima možemo, naprimjer, skupa otkriti šta vi za sebe možete da učinite i koji oblici zaštite ili otpornosti su za vas mogući.


Mi vas možemo informisati, po želji, na primjer, o sastavljanju jedne prijave, specijalnim mogućnostima savjetovanja i terapije, sudskim procesima, klinikama i mogućnostima kako da pomognete sami sebi. Kod nas možete pronaći, na primjer, adrese od doktora, advokata, terapeuta itd.

Mi vam nudimo lične razgovore i savjetovanje putem telefona.
Savjetovanje je povjerljivo i besplatno.

Ukoliko vi to želite, mi možemo da vam budemo pratnja kada idete kod ljekara na pregled, kada idete u policiju ili na sudski proces.

 

Ukoliko želite pravne korake da poduzmete,

bilo bi pametno

 • postojeće tragove i dokaze priložiti pravnoj medicini iz Hamburga kako bi ih vrednovali i potvrdili
 • obratiti se iskusnoj advokatici
 • napraviti memorijski protokol o okolnostima pod kojima se sve zbilo.

Pravnu medicinu iz Hamburga, koja je i za Dithmarschen zadužena možete dostići pod telefonskim brojem 040-741052127.


U istom konteksu sa krivičnim postupkom zbog seksualnog nasilja za žene često postoji mnogo pitanja, nesigurnosti i strahova.


Kod nas možete o vašim strahovima i strepnjama govoriti i dobiti informacije o krivičnom postupku, na primjer, o toku, o vašim pravima u procesu, o tužbi, mogućim mjerama vaše zaštite, o pomoći oko troškova suđenja, o odvijanju ispitivanja pred sudom itd.

 


 

Seksualno nasilje prema djevojkama i ženama

Kod svih forma seksualnih napada nije obavezno uvijek riječ o nasilničkim formama seksualiteta, nego prije svega o nasilju za koje se seksualnost koristi. Na osnovu toga govorimo o seksualnom nasilju.

Mali je broj seksualnih nasilja u kojima su počinioci potpuno nepoznate osobe. Mnogo češce su počinioci poznanici, prijatelji, (bivši-)muževi, partneri, očusi, đedovi, braća, stričevi, ujaci, tetkovi itd.

Žene i djevojke zbog seksualnog nasilja ne snose nikakvu krivicu. Ne postoji ponašanje žena ili djevojaka koje bi moglo uticati na to da su za seksualno nasilje one krive. Kompletna odgovornosti za djelo leži na počiniocu.

Seksualno nasilje izaziva različita i ponekad kontradiktorna osjećanja. Pored straha, bjesa, gađenja i razočarenja zbog iskorištenog povjerenja kod poznatih počinioca često pogođene žene i djevojke imaju osjećaj srama i stida.

Strahovi, napadi panike, smetnje kod spavanja, samopovrijeđivanje, nesposobnost vođenja veze, izolacija, osjećaj krivice, ovisnost ili disocijativne smetnje su često posljedice nasilja. One mogu jako duboko i obimno uticati na situaciju žrtve.

Na sledećoj stranici ćete pronaći specialne informacije o tome na šta bi u slučaju silovanja trebali obratiti pažnju.

 


 

 

Silovanje

Silovanje ili pokušaj silovanje je masivno prelaženje granica i povrijeđivanje ličnosti za svaku ženu i djevojku. Duševne povrede su isto tako ozbiljne kao i tjelesne povrede nakon počinjenog nasilnog djela. Državno ministarstvo za porodicu, penzionere, žene i omladinu je provelo studijsko istraživanje ,, Životne situacije, sigurnost i zdravlje žena u Njemačkoj” (2004) i prema tome istraživanju je otprilike svaka sedma žena kriminalno relevantnim seksualnim nasiljem pogođena.
Okruglo 85% žena poznaju počinioca. Najčesće je riječ o partneru ili o bivšem partneru. Što je nasilnik prisniji sa zlostavljenom ženom to je veća inhibicija da će ga ona prijaviti.

U takvim slučajevima žrtve pomišljaju tek nakon nekoliko godina o prijavi počinioca. Međutim, ukoliko u vrijeme počijnjenog djela nisu osigurani tragovi jako je mala vjerovatnoća da će počinioc biti osuđen.

Problematično je i to što neke žene nakon silovanja ne odu da se ljekarski pregledaju, jer imaju strah da bi slučaj automatski mogao biti prijavljen. Samim tim stavljaju i svoje zdravlje pod rizik. 
U Schleswig-Holstein-u svaka žena ima pravo na vanrednu medicinsku pomoć nakon silovanja sa povjerljivim osiguravanjem tragova bez prijave kod policije.

Informacije o povjerljivom očuvavanju tragova i medicinskoj vanrednoj pomoci u Dithmarschenu možete dobiti ovdje: www.uke.de/hilfe-bei-gewalt
Tel: 040-7410-52127 ( 24h dnevno)

Pravnički je stanje djela nasilja opisano u § 177 StGb (Knjiga krivičnog zakona).

U slučaju silovanja bilo bi pametno uraditi sledeće:

 • Dopustite stručnim ljekarima pravne medicine ili školovanim medicinskim radnicima da vas pregledaju.
 • U slučaju da imate rupu u pamćenju, tj. da ne možete da se sjetite cijele situacije obavjestite doktore o tome, kako bi mogli da utvrde da li su opijajuće supstance (KO-kapi) bile upotrebljavane.
 • Stručan medicinski pregled služi za osigravanje dokaznih materijala, tragova od sperme, krvi, kose i čestica kože počinioca. Ovi dokazni materijali mogu djelimično samo u vremenu od 24 sata biti sačuvani.
 • Ukoliko se nekada odlučite za prijavu ovi dokazi imaju veliki značaj kod osuđivanja počinioca, traženja odštete i prava za nadoplatu zbog nanešenog bola.
 • U razgovoru sa lječnikom možete se informisati o mjerama opreza zbog zaraznih polnih bolesti, side i hepatitis.
 • Možete i da uradite test za trudnoću.


Ukoliko ste vi žrtva silovanja, pokušajte prije pregleda sledeće da uzmete u obzir:

 • Ne perite se prije ljekarskog pregleda.
 • Nemojte čistiti djelove odjeće i nemojte uništavati tampone, uloške, podstave. Sve što bi se kasnije kao dokazni material moglo upotrebiti nikako nemojte čuvati u plastičnoj vrećici. Ona štiti s’vana ali unutra se razmnožavaju gljivice i bakterije koje mogu da unište DNA tragove.
 • Zamolite vašeg ljekara da vam rezultate pregleda i tragove povrijeda jasno dokumentuje.
 • Ukoliko je to moguće zamolite vašu prijateljicu, neku osobu od povjerenja ili jednu saradnicu iz našeg savjetovališta da vam bude pratnja.

Po vašoj želji, mi ćemo vas informisati o podnošenju prijave, šta se dešava poslje toga i o samom toku sudskog procesa.

Dobićete informacije o specijalnim savjetodavnim mogućnostima, mogućnostima terapije, klinikama i načinu na koji možete sami sebi da pomognete, kao naprimjer, i o odšteti po zakonu o odšteti žrtve (OEG).

U našim savjetovalištima imaju pogođene žene i djevojke (od 16 godina) mogućnost da govore o njihovom iskustvu nasilja bez straha da će bez njihove volje zakonski koraci biti poduzeti.