Index articole

 

  

Violenţa cu conotaţii sexuale împotriva tinerelor şi femeilor

Nu în cazul tuturor formelor de violenţă sau abuz cu conotaţii sexuale este vorba neapărat de forme de manifestare agresivă a sexualităţii, ci este vorba, în primul rând de violenţă care face uz de sexualitate. De aceea este vorba de violenţă sexualizată, şi nu doar de violenţă sexuală.

Doar o mică parte a actelor de agresiune sexuală este comisă de către persoane complet străine. Mult mai frecvente sunt cazurile în care făptaşul este un cunoscut, prieten, (fost) soţ, partener sau tată (vitreg), bunic, frate sau unchi.

Femeile şi fetele nu poartă nicio vină pentru violenţa sexualizată căreia i-au fost supuse. Nu există niciun comportament care să poată justifica violenţa sexualizată îndreptată împotriva femeilor şi fetelor. Răspunderea pentru aceste fapte este întotdeauna exclusiv a făptaşului.

Violenţa sexuală induce sentimente foarte variate, adesea contradictorii: pe lîngă frica, furia, dezgustul şi dezamăgirea legată de abuzarea încrederii în cazul în care făptaşul este cunoscut, fetele şi femeile afectate au adeseori şi sentimente de culpă şi ruşine.

Adesea urmarea agresării o constituie atacuri de frică şi panică, insomnie, automutilare, incapacitatea de a menţine o relaţie, izolare, sentimente de culpabilitate, dependenţă de substanţe nocive sau tulburări de identitate disociativă. Toate acestea pot afecta profund şi durabil situaţia persoanelor afectate.

Pe pagina următoare găsiţi informaţii speciale legate de aspectele care trebuie luate în considerare în cazul unui viol.