Index articole

Hărțuirea prin telefon, jignirea, constrângerea sexuală, hărţuirea la locul de muncă, violul, abuzul sexual, violenţa şi ameninţarea conjugală, în relaţia de concubinaj sau în familie sunt exemple de violenţă cu conotaţii sexuale. Acestea pot constitui aspecte de zi cu zi din viaţa tinerelor şi femeilor. Violenţa începe în momentul în care libertatea tinerelor şi femeilor este îngrădită, adică deja din momentul în care acestea sunt obligate să evite anumite locuri, drumuri sau situaţii pentru a nu fi expuse jignirilor, hărţuirii sau ameninţărilor.

Dacă aţi avut deja astfel de experienţe, încercaţi să nu va izolați, să nu înfruntați singură problemele şi sentimentele dumneavoastră legate de acestea. Vorbiți cu o persoană în care aveți încredere și/sau cu o consilieră de la Urgenţele pentru femei.

Puteţi să vă adresaţi nouă independent de următoarele aspecte:

 • cât de demult a avut loc violenţa la care aţi fost supusă, sau dacă această situaţie continuă până în prezent
 • cărei forme de violenţă sexualizată i-aţi fost expusă şi ce anvergură a avut aceasta
 • dacă actul de violenţă sexualizată a fost comis în cadrul sau în afara unei relaţii, de către o persoană cunoscută sau de către un necunoscut
 • dacă aţi depus o plângere sau nu, sau dacă doriţi sau nu să depuneţi o plângere oficială.

Noi vă însoţim în toţi paşii pe care doriţi să-i urmaţi. În cadrul discuţiilor putem afla împreună, de exemplu, ce puteţi face dumneavoastră pentru dumneavoastră înşivă, precum şi ce modalităţi de protecţie sau de opunere a rezistenţei vă stau la dispoziţie.

Dacă doriţi, vă oferim, de exemplu, informaţii în legătură cu modalitatea depunerii unei plângeri, în legătură cu posibilităţile legate de şedinţe de consiliere sau terapie specială, în legătură cu proceduri judiciare, clinici sau ofertele de autoajutorare. Vă dăm adrese, de exemplu, ale unor doctoriţe, avocate sau terapeute.

Vă oferim consiliere în cadrul unor discuţii personale sau telefonice. Consilierea este confidenţială şi gratuită.

Dacă doriţi, putem să vă însoţim, spre exemplu, la consultaţii medicale, la poliţie sau la procese.

 

 

Dacă doriţi să iniţiaţi o acţiune în justiţie

este recomandabil,

 • să obţineţi de la Laboratorul de Medicină Legală din Hamburg dovada constatării eventualelor urme sau dovezi vizibile
 • să vă adresaţi unei avocate cu experienţă în domeniu
 • să întocmiţi un proces verbal din memorie al derulării faptei, notând faptele aşa cum s-au petrecut.

Laboratorul de medicină legală competent pentru Dithmarschen poate fi contactat la numărul de telefon 040-741052127.

Adesea, femeile au multe nelămuriri, temeri şi întrebări legate de o procedură penală într-un caz de violenţă sexualizată.

Cu noi puteţi vorbi liniştită despre posibilele temeri şi lucruile de care vă este frică. Veţi primi de la noi informaţii legate de procedura penală, cum ar fi: modul de desfăşurare al acesteia, drepturile dumneavoastră în cadrul procedurii, cererea accesorie, posibilele măsuri de protecţie a dumneavoastră, ajutor pentru cheltuielile de judecată, desfăşurarea unei audieri în faţa instanţei şi multe altele.

 


 

  

Violenţa cu conotaţii sexuale împotriva tinerelor şi femeilor

Nu în cazul tuturor formelor de violenţă sau abuz cu conotaţii sexuale este vorba neapărat de forme de manifestare agresivă a sexualităţii, ci este vorba, în primul rând de violenţă care face uz de sexualitate. De aceea este vorba de violenţă sexualizată, şi nu doar de violenţă sexuală.

Doar o mică parte a actelor de agresiune sexuală este comisă de către persoane complet străine. Mult mai frecvente sunt cazurile în care făptaşul este un cunoscut, prieten, (fost) soţ, partener sau tată (vitreg), bunic, frate sau unchi.

Femeile şi fetele nu poartă nicio vină pentru violenţa sexualizată căreia i-au fost supuse. Nu există niciun comportament care să poată justifica violenţa sexualizată îndreptată împotriva femeilor şi fetelor. Răspunderea pentru aceste fapte este întotdeauna exclusiv a făptaşului.

Violenţa sexuală induce sentimente foarte variate, adesea contradictorii: pe lîngă frica, furia, dezgustul şi dezamăgirea legată de abuzarea încrederii în cazul în care făptaşul este cunoscut, fetele şi femeile afectate au adeseori şi sentimente de culpă şi ruşine.

Adesea urmarea agresării o constituie atacuri de frică şi panică, insomnie, automutilare, incapacitatea de a menţine o relaţie, izolare, sentimente de culpabilitate, dependenţă de substanţe nocive sau tulburări de identitate disociativă. Toate acestea pot afecta profund şi durabil situaţia persoanelor afectate.

Pe pagina următoare găsiţi informaţii speciale legate de aspectele care trebuie luate în considerare în cazul unui viol.

 


 

  

Violul

Un viol sau o tentativă de viol constituie pentru toate fetele şi femeile o încălcare masivă a limitelor, precum şi o violare a libertăţii personale. Traumele sufleteşti sunt la fel de profunde şi grave ca şi leziunile corporale suferite în urma unor acte de violenţă. În conformitate cu rezultatele unui studiu efectuat din însărcinarea Ministerului federal pentru familie, vârstnici, femei şi copii, „Situaţia femeilor, siguranţa şi starea de sănătate a femeilor în Germania” (2004), aproximativ fiecare a şaptea femeie este afectată de acte de violenţă sexuală cu relevanţă penală. Circa 85% dintre femei îl cunosc pe făptaş. Adesea este vorba de un soţ/prieten sau un fost soţ/prieten. Cu cât mai apropiată este relaţia dintre femeia victimă a unui viol şi făptuitor, cu atât mai mare este reticenţa acesteia de a depune plângere penală împotriva acestuia.

Astfel, multe femei se gândesc abia după mai mulţi ani să depună plângere. Dacă imediat după comiterea faptei nu au fost prelevate probe, probabilitatea ca făptaşul să fie condamnat este foarte redusă.

O altă problemă o reprezintă şi faptul că după un viol unele femei nu consultă un medic, de teamă că aceasta ar implica automat şi depunerea unei plângeri penale. Prin aceasta, ele se expun unor riscuri de sănătate considerabile. În landul federal Schleswig-Holstein toate femeile au dreptul la ajutor medical imediat după un viol, prelevarea de probe fiind confidenţială – adică fără depunerea unei plângeri la poliţie.

Pentru informaţii referitoare la prelevarea confidenţială de probe şi ajutor medical imediat în Dithmarschen consultaţi pagina web: www.uke.de/hilfe-bei-gewalt

Tel. 040-7410-52127 (24h/zi)

Definiţia juridică a infracţiunii de viol se găseşte în paragraful (§) 177 StGB (Strafgesetzbuch)/Codul penal german.

 

În cazul în care aţi fost violată, vă recomandăm următoarele:

 • Adresaţi-vă Cabinetului de Medicină legală pentru a fi consultată de către un medic specialist sau personal specializat al spitalului.
 • În cazul în care memoria dvs. a fost afectată, informaţi medicul în legătură cu acest aspect, pentru ca aceasta să poată controla dacă împotriva dvs. au fost folosite substanţe narcotice (picături KO) .
 • Consultaţia medicală de specialitate serveşte scopul prelevării de probe – urme biologice - ce pot fi folosite în instanţă dacă este cazul. Prezenţa urmelor de spermă, sânge, păr, particule de piele ale făptaşului poate fi, în mare parte, dovedită în primele 24 de ore după faptă.
 • În cazul în care vă decideţi, chiar şi mai târziu, să depuneţi plângere, aceste dovezi sunt esenţiale pentru dovedirea vinovăţiei făptaşului şi pentru revendicarea de daune interese şi plata unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.
 • În cadrul consultaţiei medicale puteţi obţine informaţiile necesare privitoare la măsurile preventive aplicabile pentru evitarea unor boli cu transmisie sexuală, SIDA sau hepatită.
 • De asemenea, puteţi solicita efectuarea unui test de sarcină.

 

În cazul în care aţi fost violată, înaintea examinării de către medic încercaţi să ţineţi cont de următoarele lucruri:

 • Nu vă spălaţi înainte de controlul medical.
 • Nu spălaţi hainele pe care le purtaţi şi nu aruncaţi eventualele tampoane, absorbante, protej-slip-uri. Nimic din ceea ce poate fi folosit mai târziu ca probă materială, nu are voie să fie ţinut în niciun caz într-o pungă de plastic. Aceasta oferă, e drept, protecţie externă, dar în interiorul ei se formează ciuperci şi bacterii care distrug urmele de ADN.
 • Rugaţi medicul consultant să documenteze cu mare precizie rezultatele consultaţiei şi leziunile suferite.
 • Dacă este posibil, mergeţi la medic împreună cu o prietenă sau colegă, o personă de încredere sau o colaboratoare a centrelor noastre de consultanţă.


Dacă doriţi, vă dăm informaţiile necesare legate de, spre exemplu, depunerea unei plângeri, despre ce se întâmplă după aceasta, despre derularea unei proceduri judiciare.

Vă oferim informaţii privitoare la posibilităţi de consiliere şi terapie specială, clinici şi oferte de autoajutorare, precum şi privitoare la despăgubiri în conformitate cu Opferentschädigungsgesetz (OEG)/Legea germană privind despăgubirea victimelor criminalităţii.

În centrele noastre de consiliere femeile şi tinerele (cu vârsta de peste 16 ani) au posibilitatea să vorbească deschis depsre experienţele lor, despre actele de violenţă suferite, fără a trebui să se teamă că vor fi iniţiate acţiuni judiciare fără consimţământul lor.